Regisztrációs szám: Győr-Moson-Sopron-Megyei Munkaügyi Központ: 983 2/2002
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 13. 3. em. 4. Telefon: +36/30/9361-012

Cégjegyzék szám: Cg.08-09-022340 Adószám: 23488195-2-08

KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER

 

Teljesítményértékelési rendszerek

 

A szervezeti teljesítmények céltudatos fejlesztése, a dolgozók teljesítmény-képességének folyamatos emelése a jelenlegi piaci és szervezeti körülmények között kulcskérdéssé vált a cégek számára. A teljesítmények menedzseléséhez szükséges a teljesítmények mérése, de ez önmagában nem elég. Kevés, ha csak annyit jelzünk vissza dolgozóinknak, hogy mit tettek – bár néha ez is javulásokat okoz – szükséges az is, hogy ez a visszajelzés rendszeres legyen, és egységes vezetési rendszerbe és kultúrába illeszkedjék. A teljesítményértékelés ekkor válik csak teljesítmény menedzsmentté.A teljesítményértékelés a vállalatok vezetésében alapvető jelentőségű módszer.
Segítségével:
- jól elkülöníthetők a munkatársak munkavégzés során tanúsított erősségei és gyengeségei;
- meghatározhatók a jövőbeni célok, egyéni fejlesztési irányok;
- tervszerűen fejleszthetők a munkatársak kompetenciái.
 

A teljesítmény értékelésével a szervezetek visszajelzést kaphatnak munkatársaik teljesítményéről, teljesítési képességeiről, és egyben a munkatársak is megismerhetik, hogy milyen módon érik el eredményeiket. A visszajelzés egyben egy tanulási folyamat is, amikor a vezető részletesen elemezheti a sikerre vezető megoldásokat.

 

A teljesítményértékelési rendszer magába foglalja a teljesítmény értékelésére vonatkozó vállalati stratégiát, irányelveket és eljárásokat, tevékenységet, valamint a rendszert támogató forrásokat egyaránt. Az értékelések időzítése és gyakorisága, az értékelő személyének megválasztása, a mérési eljárások, az értékelések rögzítésének módszerei, az információ tárolása és megosztása mind e rendszer különböző aspektusait képviselik.

 

A JobArena Kft. vállalja teljesítményértékelési rendszerek kidolgozását, bevezetését, után-követését, a szükséges korrekciók elvégzését, továbbá a teljesítményértékelési kultúra meghonosítását megbízóink vállalatainál.

tm